ஆடி மாத Offer ₹. 350

By admin
0
(0)
1 1743
350
Out of Stock
New


15 வகையான நாட்டு விதைகள்
1. புடலை  
2. வெள்ளரி
3. செடி பீன்ஸ்
4. வெண்டை
5. பீன்ஸ்
6. பப்பாளி
7. கத்தரி
8. காசினிக்கீரை
9. சூரியகாந்தி
10. குண்டு மிளகாய்
11. தக்காளி
12. பரங்கி
13. பீட்ரூட்
14. வெள்ளை வெண்டை
15. பருப்புக் கீரை

Growbags
9x9 - 1
12x6 - 1
15x9 - 1

Humic Acid - 100 Ml
உயிர் உரம் (Biofertilizer) - 250 Grm
பூச்சி விரட்டி - 100 Ml

Shipping Cost 0
Shipping Time Ready to ship in 4-7 Business Days
Location

No reviews found.

No comments found for this product. Be the first to comment!